Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ИТХ