Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ИТХ

Mэдээ, мэдээлэл

Фото мэдээ

Шинэ тогтоолууд